İlk Kontrol – Ürünler Teslim Alınırken Nelere Dikkat Edilir ?

Kuru temizleme için gelen tekstil ürünleri ve giysiler müşteriden teslim alınmadan önce dikkatlice incelenir. Belirlenen lekelerle ilgili müşteriden bilgi alınırken varsa kumaştaki deformasyonlarla ilgili de müşteriye bilgi verilir.

Temizleme işlemleri, etiket talimatına göre yapıldığından dolayı ürün üzerinde bulunan bakım sembolleri incelenerek yapılacak en uygun temizleme işlemine karar verilir. Kuru temizleme işlemi için uygun olmayan veya kuru temizleme işleminin uygunluğundan şüphe duyulan ürünler hakkında ürün sahibi bilgilendirilir ve ürüne yapılacak işlem, bu bilgilendirmenin neticesine göre belirlenir.

Gruplandırma – Ürünlerin Gruplandırılması Nasıl Yapılır ?

Başka ürünlerle karışmaması için numaralandırılan giysiler ve tekstil ürünleri daha sonra renklerine göre gruplandırılır. Bazı tekstil boyaları “gevşek” olduğundan (bunun ana sorumlusu kırmızıdır) ve üretici firmaların gerekli testleri yapmamasından dolayı kuru temizleme çözücüsüne daldırıldıklarında boya akıtacaklardır. Bunlar, renk bulaşmasını engellemek amacıyla açık renkli çamaşırlarla birlikte kuru temizleme yapılmazlar. Bu yüzden açık renk ve koyu renk kumaşlar gruplandırıldıktan sonra ayrı sepetlere bırakılırlar.

Lekelere müdahale – Lekelere Ön müdahale Nasıl Yapılır ?

Temizlik sepetine bırakılan ürünlere, kabinli leke masalarında profesyonel leke çıkarıcılar kullanılarak ön leke çıkarma işlemiyle gerekli müdahaleler yapılır.

Ön leke çıkarma işlemi; lekelerin tamamen çıkarılmasını sağlayabildiği gibi kuru temizleme işlemi için hazırlık aşaması vazifesini de görür. Bu sırada ilk kontrol aşamasında fark edilemeyen leke veya deformasyonlar varsa bunlarla da ilgili ürün sahibine telefonla bilgi verilir.

Son Kontrol – Temizleme Öncesi Hangi İşlemler Yapılır ?

Leke masasında incelenen giysilere (fermuar, çıtçıt, düğme gibi bağlayıcı öğeler dahil olmak üzere) kuru temizleme için müsait olup olmadıklarını anlamak için bir kez daha kontrol yapılır.

Giysilerde yabancı cisimler olup olmadığı da kontrol edilir. Plastik kalemler gibi nesneler, kuru temizleme çözücü banyosunda çözünerek çamaşırlara giderilemeyecek şekilde zarar verebilir. Bazı süs niteliğindeki bağlayıcı öğeler, üretici tarafından gerekli testler uygulanmadığı için ya kuru temizleme çözeltisine karşı dayanıklı değildir ya da kuru temizleme makinasında mekanik temizleme aksiyonuna dayanamazlar. Bunlar sökülür ve kuru temizleme sonrasında tekrar dikilir veya küçük kapitone bir koruyucuyla korunurlar. Tüyle doldurulmuş yatak örtüleri veya püsküllü örtüler vb. bol delikli bir torba içine konulduktan sonra kuru temizleme yapılır.

Kuru Temizleme – Ürünler Nasıl Kuru Temizleme Yapılır ?

Bir kuru temizleme makinası, evlerde kullanılan çamaşır makinesi ile kurutma makinesi bileşimi bir makinadır. Giysiler, kuru temizleme makinesinin çekirdeğini oluşturan bir yıkama/santrifüj bölmesine (sepet veya tambur olarak adlandırılır) konulur. Yıkama bölmesi, dış bir bölme içinde dönen yatay ve delikli bir tambur içerir.

Dış bölme; kuru temizleme sırasında kullanılan çözücüyü içerirken, dönen tambur; kuru temizleme yapılacak olan ürünleri barındırır. Sepet veya tambur, kuru temizleme makinaları büyüklüklerine göre farklılık göstermekle beraber yaklaşık olarak 10-40 kg. arasında kapasiteye sahiptir.

Yıkama çevrimi sırasında, tambur bölme yaklaşık olarak 1/3 oranında çözücüyle doldurulur ve dönerek çamaşırları altüst eder. Bu esnada kuru temizleme makinası tamburundaki çözücü sıcaklığı, 30 derecede muhafaza edilir.

Daha sonra çözücü, bir arıtma kazanı ile kondansatör içeren bir yoğuşturma ünitesine gönderilir. Yoğuşturulan çözelti bir ayırma ünitesine gönderilir ve bu ünitede kalan su, kuru temizleme çözücüsünden ayrılır ve sudan ayrılan kuru temizleme çözücüsü ‘temiz çözücü’ tankına aktarılır.

Normal bir yıkama çevrimi, giysilerin tipine ve kirlenme derecesine bağlı olarak 8-15 dakika arasında yapılır. İlk üç dakika süresince çözülebilir kirler, perkloroetilen içinde çözünür ve çıkar. Yerleşmiş, zor kirlerin çözünmesi fazladan üç dakika kadar daha alır. Hidrokarbon çözücü kullanan makinaların yıkama çevrimi, kirlerin daha yavaş çözünmesi nedeniyle en az 25 dakika yapılır.

Yıkama çevriminin sonunda, makine bir durulama çevrimi başlatır ve kuru temizleme makinesine yüklenen giysiler temiz çözücü tankından gelen yeni arıtılmış çözücüyle durulanır. Bu temiz çözücüyle yapılan durulama, kirlerin “kirli çözücüden” tekrar giysilerin yüzeyine emilmesinin yaratacağı renk atmasını engeller.

Kuru temizleme makinası, durulama çevriminden sonra santrifüj işlemini başlatır. Bu işlemde, tekrar kullanılmak üzere kuru temizleme çözücüsü geri kazanılır. Modern kuru temizleme makinaları, kullanılan çözücünün yaklaşık olarak %99.99’unu geri kazanır.

Santrifüj çevrimi, yıkama bölmesindeki çözücünün boşaltılması ve sepetin dakikada 350-450 devir hızlandırılmasıyla yapılır; bunun sonucunda, çözücünün büyük bölümü santrifüj sırasında kumaştan ayrılır. Daha sonra kuru temizleme makinası, kurutma çevrimine geçer.

Kurutma çevriminde, giysiler sepetin içinde devir daim yapan bir sıcak hava akımında (63°C/145°F) altüst edilir ve santrifüj çevriminden sonra kalmış olan kuru temizleme çözücüleri buharlaştırılır. Daha sonra makinadan atılan sıcak hava bir soğutma ünitesinden geçer; bu ünitede, kuru temizleme çözücüsü buharlaştırılıp yoğuşturularak tekrar arıtılmış çözücü tankına geri döndürülür. Yeni nesil kuru temizleme makinaları, kapalı bir döngü sisteminden yararlanır. Bu sistemde, soğutulan hava yeniden ısıtılır ve yeniden devir daimi gerçekleştirilir. Bunun sonucunda kuru temizleme çözücüsünün geri kazanımı artar ve daha az hava kirliliği yaratılır. Kuru temizlemenin ilk zamanlarında, ucuz olduğu için ve zararsız olduğu düşünülerek çok miktarda perkloroetilen atmosfere atılırdı.

Kurutma çevriminin tamamlanmasından sonra, bir kokulandırma (havalandırma) çevrimi gerçekleştirilerek giysiler serinletilir. Serin dış havanın giysiler üzerinde ve daha sonra aktifleştirilmiş karbon ve polimer reçinelerinden yapılma bir buhar geri kazanım filtresinden geçirilerek kuru temizleme makinasında dolaştırılmasıyla geriye kalmış olan çözücüler de çıkarılır.

Havalandırma çevriminden sonra giysiler temizlenmiş olur ve ütüleme, apreleme işlemine hazır duruma gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.